საერთაშორისო ორგანიზაციები
                                      http://www.constcourt.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=18 

                                                
                                                          ნატოს საინფორმაციო ცენტრი
                                             http://www.natoinfo.ge/?action=0&lang=geo


                                                           (USAID)საქართველოში
                                            http://georgia.usaid.gov/index.php?m=57&lang=geo

                                                            საქართველოს მთავრობა
                                                         http://www.government.gov.ge/ 

                                                            საქართველოს პარლამენტი
                                                         http://www.parliament.ge/

                                                              თბილისის საკრებულო
                                                          http://www.sakrebulo.ge/

                                                                თბილისის მერია :  
                                                           http://new.tbilisi.gov.ge/
          

                   
                                      საზოგადოებრივი და არასამთავრობო ორგანიზაციები

                                http://www.yell.ge/companies.php?lan=geo&rub=314&SR_pg=10


გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

                 

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია