ჰეგემონური დემოკრატიზაცია საქართველოში02.08.2012

საქართველო­ში ბევრ ადა­მი­ანს აწუ­ხებს, რომ ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა არ არის საკ­მა­რი­სად დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი და გულ­წრფე­ლად უნ­და, რომ ეს ვი­თა­რე­ბა გა­მოს­წორ­დეს. მეც ერთ-ერ­თი ასე­თი ადა­მი­ა­ნი ვარ. სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ჩვენ­ნა­ირ­თა რიც­ხვი არც ისე დი­დია: რო­გორც ყვე­ლა გა­მო­კით­ხვა ცხად­ყოფს, თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­თა უდი­დეს უმ­რავ­ლე­სო­ბას უმუ­შევ­რო­ბა და ფა­სე­ბის ზრდა აწუ­ხებს და არა დე­მოკ­რა­ტი­ის დე­ფი­ცი­ტი. მაგ­რამ არა­ნაკ­ლე­ბი პრობ­ლე­მაა ის, რომ დე­მოკ­რა­ტი­ის ბედ­ზე გულ­წრფე­ლად მო­ფიქ­რა­ლი ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი მი­თე­ბის ტყვე­ო­ბა­შია და სა­სურ­ვე­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი სის­ტე­მის ბუ­ნე­ბა­ზე ბუნ­დო­ვა­ნი წარ­მოდ­გე­ნა აქვს.http://www.tabula.ge/?p=16849#tabs-1


უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია