საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია

ორგანიზაციის სახელი:  საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
მისამართი: ორბელიანის 35, თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 292 28 39, 299 04 43, 293  64 75, 292 31 22           
                           ფაქსი: (+995 32) 292 24 61                    
                           ელ. ფოსტა: office@economists.ge;  
                                                          development@economists.ge         
                           ვებსაიტი: www.economists.ge              
                           ორგანიზაციის თავმჯდომარე: ანა ქათამიძე        
                           საკონტაქტო პირი: ანა ქათამიძე                             
                           დაფუძნების წელი: 1989                             
                           თანამშრომელთა რაოდენობა: 22  
       
თემატური სფეროები: ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა; დემოკრატიული მმართველობისა და ეკონომიკური რეფორმების ხელშეწყობა; ახალგაზრდა ეკონომისტების პროფესიონალური განვითარების ხელშეწყობა                       
საქმიანობა: ტრეინგები, კვლევები, სახელმძღვანელოების შემუშავება, ბიზნესკონსალტინგი, ადვოკატირება, მონიტორინგი და ა.შ.
ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:  საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია (საეა) არის არაკომერციული, აპოლიტიკური, არასამთავრობო ორგანიზაცია. მისი მიზანია საზოგადოების ეკონომიკური განათლება, დემოკრატიის ხელშეწყობა და პარტნიორ ორგანიზაციებსა და კერძო სე

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია