მოსახლეობის კვლევის ეროვნული ცენტრი

ორგანიზაციის სახელი:  მოსახლეობის კვლევის ეროვნული ცენტრი
მისამართი:  ვუკოლ ბერიძის ქუჩა # 6,ოთახი 5-5, თბილისი, საქართველო. 
                      ტელ:   (+995) 32 2923731       
                      ფაქსი: (+995) 32 2923731      
                      ელ. ფოსტა:  gcpr@gol.ge        
                      ვებსაიტი:  www.gcpr.ge   
                      ორგანიზაციის თავმჯდომარე:  ირინა ბადურაშვილი   
                      საკონტაქტო პირი:  ირინა ბადურაშვილი   
დაფუძნების წელი:  1998               
თანამშრომელთა რაოდენობა:  4     
თემატური სფეროები:   დემოგრაფია, სოციოლოგია.         
საქმიანობა:  სამეცნიერო კვლევა

ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია: 
მოსახლეობის კვლევის ეროვნული ცენტრი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტია, რომელიც ფუნქციონირებს არასამთავრობო ორგანიზაციის სტატუსით.
ცენტრი დაარსდა 1998 წელს და წლების განმავლობაში განხორციელებული აქვს უამრავი სამეცნიერო პროექტი, მათ შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებშიც. ცენტრის ძირითად მიზანს წარმოადგენს შეისწავლოს საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება, მისი თავისებურებები გარდამავალ პერიოდში, მოკვდაობის და შობადობის თანამედროვე ტენდენციები, მოსახლეობის რეპროდუქციული ქცევა, მიგრაციის საკითხები, მოსახლეობის სტრუქტურაზე მოქმედი სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. 
ძირითადი მიზნებიდან გამომდინარე, ორგანიზაციის საქმიანობას წარმოადგენს დემოგრაფიულ და სოციალურ პრობლემებზე სამეცნიერო ანალიზების მომზადება საქართველოზე არსებული სტატისტიკური მონაცემების და ცენტრის მიერ ჩატარებული სპეციალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული მონაცემების საფუძველზე. 
ცენტრის მიერ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში მოპოვებულია მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების შესახებ, რომელიც მოყვანილია ერთიან ფორმატში და ხელმისაწვდომია ცენტრის ვებ-გვერდზე.

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია