ფონდი

ორგანიზაციის სახელი: ფონდი "საერთაშორისო ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი”
მისამართი: თაყაიშვილის ქუჩა #3, თბილისი 0179, საქართველო 
                           ტელეფონი: (+99532) 22253031          
                           ფაქსი:  (+99532) 22250836                     
                           ელ. ფოსტა: wprc@wprc.org.ge
                           ვებსაიტი:   www.wprc.org.ge 
                           ორგანიზაციის თავმჯდომარე:  ნანა მჟავანაძე    
                           საკონტაქტო პირი:  მარინა მესხი                        
                           დაფუძნების წელი:  2003                       
                           თანამშრომელთა რაოდენობა: 7   
    
თემატური სფეროები:  ქალთა უფლებების დაცვა; პოლიტიკაში ქალთა წინსვლის ხელშეწყობა; ადგილობრივი ქალთა მოთხოვნების ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ლობირება                      
საქმიანობა: "ფონდი" ეწევა კვლევით, ანალიტიკურ, საკონსულტაციო, საგანმანათლებლო, საინფორმაციო და საგამომცემლო საქმიანობას. ატარებს კონფერენციებს, სემინარებს, შეხვედრებს, ლექციებს, აწყობს მედიაკამპანიებსა და საზოგადოებრივ აქციებს.

ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:
 ფონდი "საერთაშორისო ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი” (შემდგომში "ფონდი”) წარმოადგენს კავშირი "ფემინისტური კლუბის” შვილობილ ორგანიზაციას, რომელიც 1998 წელს დაფუძნდა. "ფონდი” წარმოადგენს ქალთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციას და ადგილობრივი ქალთა მოთხოვნების ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ლობირებით ასრულებს მნიშვნელოვან როლს ქალთა თანასწორუფლებიანობისა და სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებაში. "ფონდი” ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას - მასში გაწევრიანებულია ყველა ასაკის, ეკონომიკური სტატუსის, ეთნიკური და სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლები.

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია