საქართველს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია ნდობა

ორგანიზაციის სახელი: საქართველს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია ნდობა
მისამართი: მ. წინამძღვრიშვილის ქუჩა 102, თბილისი 0112   
ფაქსი: (+995) 32 295 41 62           
ელ. ფოსტა:  ndoba@caucasus.netmail@ndoba.org.ge
ვებსაიტი:  www.ndoba.ge   
ორგანიზაციის თავმჯდომარე: აღმასრულებელი დირექტორი: ნანა აღაპიშვილი; გამგეობის თავმჯდომარე 
                                     დავით ნარმანია 
საკონტაქტო პირი:  ნანა აღაპიშვილი                        
დაფუძნების წელი:  1990                            
თანამშრომელთა რაოდენობა:   15   
თემატური სფეროები:  ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ფსიქოსოციალური 
                                           დახმარება       
საქმიანობა: მომსახურების მიწოდება; განათლება

ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:
საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია “ნდობა” არასამთავრობო სამეცნიერო-პრაქტიკული ორგანიზაციაა, რომელიც 1990 წლიდან მუშაობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ფსიქოსოციალური დახმარების სფეროში. 

“ნდობის” მისიაა ფსიქოლოგიურ კრიზისში მყოფი ადამიანების დახმარება და საქართველოში ფსიქოსოციალური დახმარების სისტემის შექმნა და განვითარება.

“ნდობა” ხელს უწყობს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმის განხორციელებას. მუშაობს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის რეკომენდაციების შემუშავებაზე და პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე. "ნდობა" არის საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის, საქრთველოს ფსიქოტრავმის ქსელის და კოალიცია პადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის სფეროში წევრი ორგანიზაცია.

~ნდობა~ სთავაზობს პროფესიულ სერვისს კრიზისში მყოფ და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს. ეხმარება როგორც ცალკეულ პირებს, ასევე ფსიქოსოციალური დახმარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს შესაბამისი განათლების და კონსულტაციების მიღებაში.

"ნდობა"-ს სამსახურებია: გადაუდებელი სატელეფონო ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი, კრიზისული დახმარებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი, ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი, პიროვნების განვითარების კლუბი.

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია