კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საეთაშორისო ცენტრი

ორგანიზაციის სახელი: კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საეთაშორისო ცენტრი 
მისამართი: მაჩაბელის, 5. თბილისი 0105
ტელ:   (+995)32 2999987; 2923920       
ფაქსი:  (+995)32 939178; 2923920
ელ. ფოსტა:  iccn@iccn.ge           
ვებსაიტი:   www.iccn.ge             
ორგანიზაციის თავმჯდომარე:   გიორგი ხუციშვილი 

      
დაფუძნების წელი:  1994თანამშრომელთა 
რაოდენობა:   13 (6 ადმინისტრაციული)        
თემატური სფეროები: გენდერი; დემოკრატია; უმცირესობები; უსაფრთხოება.                       
საქმიანობა: კვლევა; კონსულტირება; პოლიტიკის ანალიზი; საგამომცემლო საქმიანობა; საგანმანათლებლო საქმიანობა; შეხვედრების ორგანიზება.

ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია: 
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრი (ICCN) არის დამუიკიდებელი, მშვიდობის დამყარების, სამეცნიერო კვლევებისა და მზადების ინსტიტუტი, რომელიც დაარსდა 1994 წელს, რისთვისაც დიდი მადლობა John D. და Catherine T. MacArthur-ის ფონდს, და სტენფორდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და შეიარაღების კონტროლის ცენტრს ორგანიზაციული მხარდაჭერისათვის. ICCN-ი დაარსდა იმ მიზნით რომ ხელს შეუწყობდა მშვიდობის მშენებლობას და პოსტ-ტოტალიტარული დაყოფილი საზოგადოების არსებობის პერიოდში, მოახერხებდა კონფლიქტების პრევენციასა და გადაჭრას კავკასიის რეგიონში, საქართველოზე ფოკუსირებით. მომდევნო წლებში ნათელი გახდა რომ ამ მიზნების მიღწევა შეუძლებელი იყო სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და სხვა მნიშვნელოვან აქტორებთან თანამშრომლობის გარეშე. ამ ყველაფრის შემდეგ გახდა ICCN-ი პრაგმატული მიზნების მიღწევაში. ბოლო წლებში ICCN-მა გაამდიდრა თავისი აქტივობები და პარტნიორობა რათა მიეღწია ინტერაქციის გზით სამიზნე ჯგუფზე ზეგავლენა.
მთავარ გრძელვადიან მიზნებს წარმოადგენს:
• დემოკრატიის გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა 
• პოზიტიური მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტების პრევენცია / მართვა დაყოფილ  საზოგადოებაში 
• ადამიანის უფლებები, ტოლერანტობა და გენდერული თანასწორობა 
ICCN-ს აქვს პროფესიული გამოცდილება სამეცნიერო კვლევასა და ანალიზში, რომელიც მოიცავს რეგიონული უსაფრთხოების კვლევებს, სოციოლოგიურ გამოკითხვებს და საზოგადოების აზრის გაგებას წინასწარი გამოკითხვის საფუძველზე, ადამიანის უფლებებზე ფოკუსირებას გენდერულ თანასწორობაზე დაყრდნობით, უმცირესობათა უფლებებისა და დევნილების/ლტოლვილების/მიგრაციის კვლევებს, მშვიდობას განათლების საფუძველზე, რაც ასევე მოიცავს სხვადასხვა სფეროებში მზადებას, საჯარო დიპლომატიის (მეორე მხრივ)  კონფლიქტის ზონების გადაკვეთის მცდელობას, ასევე საზღვარს გაცდენილ აქტივობებს და სამშვიდობო კამპანიებს, მედიას და საჯარო აქტივობებს, საერთაშორისო გამოცდილებას და კავშირებს. ICCN-ი აქტიურ როლს თამაშობს საქართველოსა და კავკასიაში მშვიდობის მშენებლობასა და სამოქალაქო საზოგადოების შენებაში.
ICCN - ის აქტივობები ასევე მოიცავს ადვოკატირებასა და ლობირებას, მუშაობას კოეფიციენტების აზრზე, ქსელისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციებთან თანამშრომლობას, საჯარო კამპანიას, მესამე მხარის ინტერვენციას: კონსულტირებას, ფასილიტაციას, მედიაციას. შედეგები მოიცავს სამეცნიერო კვლევას - სოციოლოგიურ კვლევას: აზრთა გამოკითხვას, კონტენტ ანალიზს, მონიტორინგსა და საექსპერტო შეფასებებს; ერისა და რეგიონის სივრცის უსაფრთხოების კვლევებს (რომლის მიხედვითაც ქვეყნდება შედეგები), კონფერენციებს, პრობლემის გადაჭრაზე სემინარებს, სწავლებებსა და მრგვალ მაგიდას სამიზნე ჯგუფზე, რასაც თან ერთვის შედეგობრივი გამოცემები, მათ შორის პერიოდული გამოცემებიც.

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია