ოზურგეთის ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი

მისამართი: ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. #3ა
ტელ: (+995) 496 76434, Mob. (+995) 593 332317

ელ.ფოსტა: YPUozurgeti@yahoo.com

ვებსაიტიwww.apk.ge

  

ორგანიზაციის თავმჯდომარემარინა თოფურია

საკონტაქტო პირი: მარინა თოფურია

დაფუძნების წელი: 1996წ.

თანამშორმელთა რაოდენობა22 თანამშრომელი

თემატური სფეროები

 • მოზარდების სამოქალაქო განათლება
 • განათლება (სკოლების დემოკრატიზაცია, თანამედროვე მენეჯმეტის დანერგვის ხელშეწყობა)
 • სოციალურად დაუცველი ფენის ინტერესების დაცვა

 

ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

მისია:

აპკ არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობა მიმართულია მოსახლეობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებით გზით.

 

ორგანიზაცია ხელს უწყობს განათლების რეფორმის სწორად წარმართვას: სკოლების მართვის მოქმნილი სისიტემის დანერგვას; მასში მშობელთა და მოსწავლეთა ჩართვასა და გააქტიურებას;

 

ყოველივე ეს უზრუნველყოფს, რომ სასწავლო პროცესი სკოლებში იყოს აკადემიური, ორგანიზებული, გამჭვირვალე და დემოკრატიული, რათა მოსწავლეებმა მიიღონ სრულფასოვანი განათლება.

ორგანიზაცია საშუალებას აძლევს მოზარდებს, გააცნობიერონ ეროვნული და ზნეობრივი ღირებულებები, წარმოაჩინონ საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები, ჩამოუყალიბდეთ კრიტიკული აზროვნების უნარი და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა.

 

 

კავშირის პრიორიტეტებია:

 

 • გურიის რეგიონის მოსახლეობის, განსაკუთრებით სოციალურად დაცუველი ფენის ინტერესების დაცვა
 • მოზარდებისა და ბავშვების, მათ შორის მარგინალური ჯგუფის  წარმომადგენლების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია
 • სკოლის მართვის პროცესებში მოსწავლეებისა და მშობლების აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობით, მოსწავლეების საჭიროებებზე მიმართული დემოკრატიული და გამჭვირვალე სკოლის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.

 

ორგანიზაციას აქვს:

 

 • სკოლის ბენეფიციართა და მარგინალური კატეგორიის წარმომადგენელთა საკონსულტაციო და სასემინარო ცენტრი
 • ლიდერთა სკოლა და თეატრალური სტუდია, რომელიც მიმართულია ბავშვთა უფლებებისა და სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაციაზე;
 • პედაგოგთა გაზეთი `საფეხური~
 • მოსწავლეთა გაზეთი `რვას+1~
 • სატელევიზიო გადაცემები მოზარდებისთვის რუბრიკით:

ა) `სტერეოტიპები და პროგრესი~

ბ) დოკ. ფილმები _`უფლებებისათვის~

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია