დემოკრატიის ინსტიტუტი

მისამართი:   ბათუმი 6010, საქართველო  

მემედ აბაშიძის გამზირი #53 ოფისი 8. 
ტელ:   (+995) 422 7 57 44. 7-74-25

ელფოსტა:  info@iod.ge        

ვებსაიტი:     www.iod.ge    

 

ორგანიზაციის თავმჯდომარე: გენო გელაძე 877 21 03 10        

საკონტაქტო პირი:  მარიკა ჩხუბაძე  877 17 37 03                        

დაფუძნების წელი 2004 წლის 19 აპრილი.       

თანამშრომელთა რაოდენობა49        

თემატური სფეროებიადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა; სახელმწიფო ორგანოების მონიტორინგი, მათი საქმიანობის გაუმჯობესების და სისტემის დახვეწის ხელშეწყობა; მოსახლეობის ინტერესების დაცვა/ადვოკატირება; დაუცველი და მარგინალური ჯგუფების ინტერესების დაცვა, ადვოკატირება და საზოგადოებაში რეინტეგრაცია; სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა.

საქმიანობა: მონიტორინგი, ადვოკატირება, საგანმანათლებლო პროგრამები;

 

ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია:

 

დაარსებიდან დღემდე დემოკრატიის ინსტიტუტი საქმიანობას ახორციელებს დონორი ორგანიზაციებისა და ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერით, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კოალიციურად. ამ მხრივ დემოკრატრიის ინსტიტუტი მნიშვნელოვნად განვითარდა და ჩამოყალიბდა საქართველოში ერთ-ერთ აქტიურ და ფინანსური თვალსაზრისით მდგრად ორგანიზაციად.

დემოკრატიის ინსტიტუტის დონორები:

ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში; ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია NORLAG; ციხის საერთაშორისო რეფორმა PRI; ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო; გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF; კათოლიკური დახმარების სამსახური CSR; გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში GIP; ფონდი "ახალი სახლი 41"

დემოკრატიის ინსტიტუტი 2004 წლის მაისიდან მუშაობდა/მუშაობს შემდეგპრობლემებზე/საკითხებზე:

  • აჭარის რეგიონში მოქმედი, დამწყები არასამთავრობო ორგანიზაციებისმხარდაჭერა (სერვის-ცენტრების ამოქმედებით და გრანტების გაცემისგზით). დემოკრატიის ინსტიტუტს შესაბამისი რესურს-ცენტრები(ოფისები) გააჩნია ბათუმში, ქობულეთში, ქედაში, შუახევში და ხულოში;
  • ბათუმში, ქობულეთში, ხელვაჩაურში, ქედაში, შუახევში და ხულოშიმცხოვრები სოაციალურად დაუცველი და შეზღუდული უნარის მქონეახალგაზრდების უფასო სასწავლო სერვისებით უზრუნველყოფა(დემოკრატიის ინსტიტუტის სასწავლო ცენტრებში ამ კატეგორიისახალგაზრდები, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი აკადემიურიმოსწრებით, უფასოდ სწავლობენ უცხო ენებს, კომპიუტერულ დასაბუღალტრო პროგრამებს, ემზადებიან ერთიანი ეროვნულიგამოცდებისათვის).
  • ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში ,,მიწისლეგალიზაციის’’ პროცესის დეტალური მონიტორინგი (მოსახლეობისინტერესების დაცვა);
  • აჭარის რეგიონში არსებული თვითმმართველობის ორგანოების (ბათუმი,ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო) ბიუჯეტების დასაბიუჯეტო პროცესების მონიტორინგი, რეკომენდაციების შემუშავება,წარდგენა და ლობირება საბიუჯეტო პროცედურების დახვეწის დაკანონშესაბამისობაში მოქცევის მიზნით;
  • აჭარის რეგიონის ჯანდაცვის სისტემის (სახელმწიფო ორგანოები,სამედიცინო დაწესებულებები) ფინანსური და სამართლებრივიმონიტორინგი. მოსახლეობის ადვოკატირება კუთვნილი სამედიცინოშეღავათებით სარგებლობის ხელშეწყობის მიზნით. პაციენტთაინფორმირებულობის ხაირხის ამაღლების ხელშეწყობა;
  • აჭარის რეგიონში სიტყვის, აზრის გამოხატვის თავისუფლებისხელშეწყობა (ამ მხივ უფლებადარღვეულთა ადვოკატირებით დაკანონდამრღვევთა საჯაროდ მხილების გზით);
  • აჭარის რეგიონში ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზიტების დამონიტორინგის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა (აფთიაქებისმონიტორინგი; ლიცენზირების და მონიტოირნგის განმხორციელებელირეგიონალური მექანიზმის შექმნის ლობირება);
  • აჭარის რეგიონის მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერებისამაღლების ხელშეწყობა (იურიდიული კონსულტაციები, უფასოსამართლებირივ დაცვა);
  • არასრულწლოვანთა უფასო დაცვა დაკავებისთანავე (ადვოკატირებასახორციელებს ადვოკატი, პედაგოგი, ფსიქოლოგი);
  • პოლიციის განყოფილებაში მიყვანილი, პატიმრობაში მყოფი,პატიმრობიდან განთავისუფლებული და პრობაციის ბიუროში აღრიცვხაზემყოფი არასრულწლოვნების რეაბილიტაცია და საზოგადოებაშირეინტეგრაცია.
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია