კივიტას გეორგიკა

ორგანიზაციის სახელი:  კივიტას გეორგიკა
მისამართი:  წინამძღვრიშვილის, 97. თბილისი 0164
ტელ:   951991      
ფაქსი:   911948                  
ელ. ფოსტა: office@civitas.ge            
ვებსაიტი:     www.civitas.ge  
         
ორგანიზაციის თავმჯდომარე:  გიორგი მესხიძე        
დაფუძნების წელი:    1996                          
თანამშრომელთა რაოდენობა: 8          
თემატური სფეროები:   განსაკუთრებული ჯგუფები; დემოკრატია; ეკონომიკა; მმართველობა.                     
საქმიანობა: კანონების ანალიზი; კონსულტირება; პოლიტიკის ანალიზი; საგამომცემლო საქმიანობა; საგანმანათლებლო საქმიანობა; შეხვედრების ორგანიზირება.

ორგანიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია
ორგანიზაციის მიზანია, საქართველოში  ღია, ეფექტური და დემოკრატიული მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის ხელის შეწყობა; საზოგადოების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის დონის ამაღლება და თემის განვითარების მხარდაჭერა.

მიგვაჩნია რომ, სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება შეუძლებელია ხალხის მიერ წარმოდგენილი საზოგადოებრივი ჯგუფების აქტიური მონაწილეობის გარეშე, რომელნიც მზად არიან თავიანთი პიროვნული და პროფესიონალური უნარ-ჩვევები გამოიყენონ განვითარების პროცესებში.


გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია